Mijn Werk

De administrateur houdt zich alleen met de administratie bezig, adviseert nauwelijks en als dan alleen op financieel vlak. De administrateur is gericht op het moment en het verleden en zorgt vooral voor degelijk vakwerk, waarbij communicatie een beperktere rol speelt.

De controller daarentegen staat  met minstens één been in de business,  adviseert op breed gebied, is gericht op de toekomst, continuïteit, effectiviteit, validiteit en daagt managers en collega’s in de organisatie uit.

Het middenbedrijf heeft vaak behoefte aan een permanente invulling van het financiële management. Toch kan deze vraag niet altijd op fulltime basis ingevuld worden. Loopt u als ondernemer vaak achter de feiten aan? Neemt u uw bankrekening als maatstaf om te beoordelen hoe het gaat met uw bedrijf? Kijkt u hoofdzakelijk naar cijfers die betrekking hebben op het verleden? Mist u een sparringpartner die naast u gaat staan en u gevraagd en ongevraagd van adviezen voorziet? Moet u constant achter uw debiteuren aan? Wanneer u bovenstaande vragen (grotendeels) positief kan beantwoorden hebben wij de oplossing voor u: Parttime Controlling.

NC-Finance in Control biedt parttime controlling aan bij ondernemingen (regio Limburg, Oost-Brabant en Gelderland) waar geen fulltime controller noodzakelijk is. U wilt als ondernemer graag inzicht hebben in uw financiële prestaties en uw bedrijfsprocessen. U kunt zelf bepalen hoeveel uur per week u een controller wilt inzetten om uw onderneming naar een hoger niveau te krijgen.

De voordelen van inzet parttime controlling:

  • Kostenbesparend (denk aan advies- en accountantskosten);
  • Geen personele verplichtingen;
  • Branchevergelijking, hoe doet u het ten opzichte van uw concurrent?;
  • Contact met banken, belastingdienst, accountants;
  • Schaalvoordelen;
  • Opzetten managementinformatiesysteem (MIS);
  • Toegevoegde waarde voor de onderneming;
  • Sparringpartner op niveau.

ZOEKT U EEN CONTROLLER?

Contact Opnemen